Tiếng Việt lớp 2 sách Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Kết nối tri thức
Soạn bài Ánh sáng của yêu thương trang 130 Tiếng Việt lớp 2: Khi thấy mẹ đau bụng dữ dội, Ê-đi-xơn đã làm gì?
– Nếu người thân bị mệt, em có thể rót nước, chườm khăn, ngồi bên cạnh xoa bóp, trò chuyện cho khuây khỏa,…để động viên họ.
Luyện viết đoạn trang 129: Viết 3 – 5 câu kể về một công việc em đã làm cùng người thân
Câu 1. Quan sát tranh, nêu việc các bạn nhỏ đã làm cùng người thân.

Quảng cáo
Soạn bài Thương ông trang 126 Tiếng Việt lớp 2: Khi thấy ông đau, Việt đã làm gì để để giúp ông?
– Những việc em làm khiến người thân vui: phụ giúp mẹ việc nhà, đấm lưng cho ông, bóp vai cho bà.

Mới cập nhật

Bài 1 trang 19 Công nghệ 6 Kết nối tri thức: Bạn Huy nói: “nhà thông minh biết con người đang ở đâu trong...
Giải bài 1 trang 19 Công nghệ lớp 6 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 3: Ngôi nhà thông minh Câu hỏi: Bạn...
Chỉ ra những biểu hiện sử dụng năng lượng chưa tiết kiệm trong gia đình em. Đề xuất những việc làm cụ thể để...
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 18 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 3: Ngôi nhà...
Những mô tả trong bảng dưới đây tương ứng với hệ thống nào trong ngôi nhà thông minh?
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 17 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 3: Ngôi nhà...
Quan sát hình 3.1 và cho biết: biện pháp an ninh và tiết kiệm năng lượng trong ngôi nhà thông minh được thực hiện...
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 16 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 3: Ngôi nhà...
Công nghệ mang lại sự tiện nghi trong ngôi nhà như thế nào? Ngôi nhà thông minh là gì và có những đặc điểm...
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 16 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 3: Ngôi nhà...
Bài 2 trang 11 Công nghệ 6 Kết nối tri thức: Ở nơi em sống, những vật liệu chính được sử dụng để xây...
Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 11 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 2: Xây dựng...