Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Kết nối tri thức Trả lời câu hỏi trang 14 Tiếng Việt 2 Kết nối tri...

Trả lời câu hỏi trang 14 Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức: Ngày hôm qua đâu rồi...

Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 14 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Kết Nối Tri Thức và Cuộc Sống. Bài 2: Ngày hôm qua đâu rồi

Câu 1. Bạn nhỏ đã hỏi bố điều gì?

– Bạn nhỏ đã hỏi bố ngày hôm qua đâu rồi.

Câu 2. Theo lời bố, ngày hôm qua ở những đâu?

Quảng cáo

– Theo lời bố, ngày hôm qua ở trên cành hoa trong vườn, trên hạt lúa mẹ trồng và trên vở hồng của con

Câu 3. Trong khổ thơ cuối, bố đã dặn bạn nhỏ làm gì để “ngày hôm qua vẫn còn”?

– Trong khổ thơ cuối, bố đã dặn bạn nhỏ học hành chăm chỉ để “ngày hôm qua vẫn còn”.