Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 1 trang 111 Toán 2 chân trời sáng tạo: Quan sát...

Bài 1 trang 111 Toán 2 chân trời sáng tạo: Quan sát tờ lịch tháng 1...

Giải bài 1 trang 111 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Ngày tháng

Câu hỏi: Quan sát tờ lịch tháng 1

a, Tháng 1 có bao nhiêu ngày? Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch

b, Chủ nhật tuần này là ngày 16 tháng 1. Chủ nhật tuần trước là ngày nào? Chủ nhật tuần sau là ngày nào?

Quảng cáo

Giải: 

a) Tháng 1 có 30 ngày. Các ngày còn thiếu là:

b) Chủ nhật tuần trước là ngày 9 tháng 1. Chủ nhật tuần sau là ngày 23 tháng 1