Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Câu hỏi thực hành 1 trang 110 SGK Toán 2 tập 1...

Câu hỏi thực hành 1 trang 110 SGK Toán 2 tập 1 Chân trời sáng tạo: Quan sát tờ lịch trên trả lời các câu hỏi...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 110 SGK Toán lớp 2 tập 1 sách Chân trời sáng tạo – Bài Ngày tháng

Câu hỏi: Quan sát tờ lịch trên trả lời các câu hỏi

a) Tháng 12 có bao nhiêu ngày?

b) Ngày 25 tháng 12 là thứ mấy?

c) Tháng 12 có mấy ngày chủ nhật? Đó là các ngày nào?

Quảng cáo

Giải:

a) Tháng 12 có 31 ngày

b) Ngày 25 tháng 12 là thứ Bảy

c) Tháng 12 có 4 ngày chủ nhật. Đó là các ngày 5, 12, 19, 26