Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Câu hỏi thực hành 2 trang 110 SGK Toán 2 tập 1...

Câu hỏi thực hành 2 trang 110 SGK Toán 2 tập 1 Chân trời sáng tạo: Đọc, viết các ngày trong ô màu vàng...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 110 SGK Toán lớp 2 tập 1 sách Chân trời sáng tạo – Bài Ngày tháng

Câu hỏi: Đọc, viết các ngày trong ô màu vàng

Giải: 

Quảng cáo

– Thứ tư, ngày 1 tháng 12 năm 2021

– Thứ tư, ngày 23 tháng 12 năm 2021

– Thứ 6 ngày 31 tháng 12 năm 2021