Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 1 trang 119 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo:...

Bài 1 trang 119 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo: Tính nhẩm...

Giải bài 1 trang 119 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Ôn tập phép cộng và phép trừ

Câu hỏi: Tính nhẩm

a) 8 + 3               7 + 6               12 – 5              11 – 3

5 + 8               9 + 4               16 – 8              13 – 7

b) 40 + 50                70 – 20                 90 – 50

60 – 30                 80 + 20                10 + 70

Quảng cáo

Giải: 

a) 8 + 3 = 11       7 + 6 = 13      12 – 5 = 7              11 – 3 = 8

5 + 8 = 13         9 + 4 = 13         16 – 8 = 8              13 – 7 = 6

b) 40 + 50 = 90            70 – 20 = 50                  90 – 50 = 40

60 – 30 = 30              80 + 20 = 100               10 + 70 = 80