Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 1 trang 14 Toán 2 chân trời sáng tạo: Đặt tính...

Bài 1 trang 14 Toán 2 chân trời sáng tạo: Đặt tính rồi tính tổng...

Giải bài 1 trang 14 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Số hạng – Tổng

Câu hỏi: Đặt tính rồi tính tổng

a) Các số hạng là 43 và 25
b) Các số hạng là 55 và 13
c) Các số hạng là 7 và 61

Giải: 

Quảng cáo

a) 43 + 25 = 68

b) 55 + 13 = 68

c) 7 + 61 = 68