Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 3 trang 12 Toán 2 chân trời sáng tạo: Ước lượng...

Bài 3 trang 12 Toán 2 chân trời sáng tạo: Ước lượng rồi đếm bóng...

Giải bài 3 trang 12 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Ước lượng

Câu hỏi: Ước lượng rồi đếm

Giải:

Quảng cáo

Ước lượng có khoảng 26 quả bóng

Đếm: Có 30 quả bóng