Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 11 trang 123 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo:...

Bài 11 trang 123 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo: Giải bài toán theo tóm tắt sau:...

Giải bài 11 trang 123 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Ôn tập phép cộng và phép trừ

Câu hỏi: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Bạn gái:                              15 hạt đậu

Bạn trai nhiều hơn bạn gái: 5 hạt đậu

Bạn trai:                              … hạt đậu?

Quảng cáo

Giải: 

Bạn trai có số hạt đậu là:

15 + 5 = 20 ( hạt)

Đáp số: 20 hạt đậu