Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 115 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo:...

Bài 2 trang 115 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo: Chọn Đúng – Sai...

Giải bài 2 trang 115 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100

Câu hỏi: Đúng (đ) hay Sai (s)

Giải: