Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 9 Toán 2 chân trời sáng tạo: Số? Đếm...

Bài 2 trang 9 Toán 2 chân trời sáng tạo: Số? Đếm sao cho nhanh...

Giải bài 2 trang 9 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Ôn tập các số đến 100

Câu hỏi: Số?

Giải: Có 18 bạn tham gia trò chơi ( có 9 đôi mà 1 đôi là 2 người)