Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 3 trang 9 Toán 2 chân trời sáng tạo: Có bao...

Bài 3 trang 9 Toán 2 chân trời sáng tạo: Có bao nhiêu cái chai...

Giải bài 3 trang 9 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Ôn tập các số đến 100

Câu hỏi: Số?

Người ta có thể dùng chai nhựa đã qua sử dụng để làm chậu trồng cây

Giải: Có tất cả 35 cái