Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 3 trang 119 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo:...

Bài 3 trang 119 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo: Mỗi con vật che số nào?...

Giải bài 3 trang 119 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Ôn tập phép cộng và phép trừ

Câu hỏi: Mỗi con vật che số nào?

Giải: 

Quảng cáo

9 + 7 = 16                             80 – 60 = 20

14 – 6 = 8                              40 + 10 = 50