Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 4 trang 77 Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính nhẩm

Bài 4 trang 77 Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính nhẩm...

Giải bài 4 trang 77 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Em làm được những gì

Câu hỏi: Tính nhẩm

7 + 7                       12 – 8                       7 + 6

2 + 9                       15 – 8                       13 – 7

8 + 4                       18 – 9                      13 – 6

Quảng cáo

Giải:

7 + 7 = 14                      12 – 8 = 4                      7 + 6 = 13

2 + 9 = 11                      15 – 8 = 7                      13 – 7 = 6

8 + 4 = 12                      18 – 9 = 9                      13 – 6 = 7