Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 9 trang 79 Toán 2 chân trời sáng tạo: Hôm qua...

Bài 9 trang 79 Toán 2 chân trời sáng tạo: Hôm qua Mai gấp được 9 ngôi sao. Hôm nay Mai gấp thêm được 8 ngôi sao nữa...

Giải bài 9 trang 79 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Em làm được những gì

Câu hỏi:  Hôm qua Mai gấp được 9 ngôi sao. Hôm nay Mai gấp thêm được 8 ngôi sao nữa. Hỏi cả hai ngày Mai gấp được bao nhiêu ngôi sao?

Giải: 

Cả hai ngày Mai gấp được số ngôi sao là:

Quảng cáo

9 + 8 = 17 ( ngôi sao)

Đáp số: 17 ngôi sao