Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 8 trang 79 Toán 2 chân trời sáng tạo: Điền Đ,...

Bài 8 trang 79 Toán 2 chân trời sáng tạo: Điền Đ, S...

Giải bài 8 trang 79 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Em làm được những gì

Câu hỏi: Đ, S ?

a) Đường đi của các bạn đều là đường gấp khúc  …?…
b) Đường đi của Sên Tím dài 11cm      …?…
c) Đường đi của Sên Xanh Lá dài 3 dm    …?…
d) Đường đi của Sên Xanh Dương dài 1dm   …?…

Quảng cáo

Giải:

a) Đường đi của các bạn đều là đường gấp khúc  .S
b) Đường đi của Sên Tím dài 11cm      .Đ
c) Đường đi của Sên Xanh Lá dài 3 dm    .Đ
d) Đường đi của Sên Xanh Dương dài 1dm   .Đ