Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Thực hành 2 trang 7 Toán 2 Chân trời sáng tạo: Trả...

Thực hành 2 trang 7 Toán 2 Chân trời sáng tạo: Trả lời các câu hỏi...

Giải câu hỏi 2 trang 7 Toán lớp 2 tập 1 sách Chân trời sáng tạo – Bài Ôn tập các số đến 100 (Phần thực hành)

Câu hỏi: Trả lời các câu hỏi
a) Các số trong bảng được sắp xếp theo thứ tự nào?
b) Các số trong cùng một hàng (không kể số cuối cùng) có gì giống nhau?
c) Các số trong cùng một cột có gì giống nhau?
d) Nhìn hai số bất kì trong cùng một hàng hay cùng một cột, em có thể nói ngay số nào bé hơn và số nào lớn hơn không?

Giải: 

a) Các số trong bảng được sắp xếp theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới

Quảng cáo

b) Các số trong cùng 1 hàng có đơn vị hàng chục bằng nhau

c) Các số trong cùng 1 cột có hàng đơn vị bằng nhau

d) Nhìn hai số bất kì trong cùng một hàng hay cột, ta có thể nói ngay được số nàp bé hơn, số nào lớn hơn