Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Thực hành 3 trang 8 Toán 2 Chân trời sáng tạo: So...

Thực hành 3 trang 8 Toán 2 Chân trời sáng tạo: So sánh các số...

Giải câu hỏi 3 trang 8 Toán lớp 2 tập 1 sách Chân trời sáng tạo – Bài Ôn tập các số đến 100 (Phần thực hành)

Câu hỏi: So sánh các số

Giải: 

a) 37 < 60;         79 > 74;           52 > 25

Quảng cáo

b) Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là:

– 19,42,46

– 38,43,70

– 9,29,82,87