Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 116 SGK Toán 2 Kết nối tri thức: Tìm...

Bài 1 trang 116 SGK Toán 2 Kết nối tri thức: Tìm hai con vật có cùng ngày sinh...

Giải bài 1 trang 116 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 30: Ngày – tháng

Câu hỏi: Tìm hai con vật có cùng ngày sinh

Giải: