Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 126 Toán 2 Kết nối tri thức: Những toa...

Bài 1 trang 126 Toán 2 Kết nối tri thức: Những toa nào ghi phép tính có kết quả bé hơn 60?...

Giải bài 1 trang 126 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 33: Ôn tập phép cộng phép trừ trong phạm vi 20; 100

Câu hỏi: 

b) Những toa nào ghi phép tính có kết quả bé hơn 60?
c) Những toa nào ghi phép tính có kết quả lớn hơn 50 và bé hơn 100?

Giải: 

Quảng cáo

b) Những toa ghi phép tính có kết quả bé hơn 60 là: D; E

c)  Những toa ghi phép tính có kết quả lớn hơn 50 và bé hơn 100 là: A; B