Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 14 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 1 trang 14 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Số?...

Giải bài 1 trang 14 Toán 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ

Câu hỏi: Số?

Giải: