Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 5 trang 24 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 5 trang 24 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Lớp 2A trồng được 29 cây, lớp 2B trồng được 25 cây...

Giải bài 5 trang 24 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 6: Luyện tập chung

Câu hỏi: Lớp 2A trồng được 29 cây, lớp 2B trồng được 25 cây. Hỏi lớp 2A trồng được hơn lớp 2B bao nhiêu cây?

Giải: Lớp 2A trồng được hơn lớp 2B số cây là:

Quảng cáo

29 – 25 = 4 ( cây)

Đáp số: 4 cây