Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 6 Toán 2 Kết nối tri thức: Hoàn thành...

Bài 1 trang 6 Toán 2 Kết nối tri thức: Hoàn thành bảng sau theo mẫu...

Giải bài 1 trang 6 Toán 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 1: Ôn tập các số đến 100

Câu hỏi: Hoàn thành bảng sau (theo mẫu)

Trả lời: Điền vào chỗ trống như sau