Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 101 Toán 2 Kết nối tri thức: Điền Đ,...

Bài 2 trang 101 Toán 2 Kết nối tri thức: Điền Đ, S...

Giải bài 2 trang 101 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 25: Điểm, Đoạn thẳng, Đường thẳng, Đường cong, Ba điểm thẳng hàng

Câu hỏi: Đ, S ?

Trong hình vẽ trên:
a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng ?
b) Ba điểm D, E, G thẳng hàng ?

Quảng cáo

Giải: 

Trong hình vẽ trên:
a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng    Đ
b) Ba điểm D, E, G thẳng hàng    S