Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 11 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 2 trang 11 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Chọn câu trả lời đúng...

Giải bài 2 trang 11 Toán 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 2: Tia số. Số liền trước – Số liền sau (Phần luyện tập 1)

Câu hỏi: Chọn câu trả lời đúng:

Ghép hai trong ba thẻ số bên được tất cả bao nhiêu số có hai chữ số
A. 6          B. 5             C. 4

Quảng cáo

Giải: Các số 2 chữ số có thể ghép là: 45; 54; 40; 50

Đáp án: C