Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 112 Toán 2 tập 2: Viết số thành tổng...

Bài 2 trang 112 Toán 2 tập 2: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị (theo mẫu)...

Giải bài 2 trang 112 SGK Toán lớp 2 tập 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 68 Ôn tập các số trong phạm vi 1000

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị (theo mẫu):

Mẫu: 346 = 300 + 40 + 6

• Số 525 gồm 5 trăm, 2 chục và 5 đơn vị.

Do đó, 525 = 500 + 20 + 5.

• Số 106 gồm 1 trăm, 0 chục và 6 đơn vị.

Quảng cáo

Do đó, 106 = 100 + 6.

• Số 810 gồm 8 trăm, 1 chục và 0 đơn vị.

Do đó, 810 = 800 + 10.

• Số 433 gồm 4 trăm, 3 chục và 3 đơn vị.

Do đó, 433 = 400 + 30 + 3.

• Số 777 gồm 7 trăm, 7 chục và 7 đơn vị.

Do đó, 777 = 700 + 70 + 7.