Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Số học sinh của bốn trường tiểu học như sau: a) Trường...

Số học sinh của bốn trường tiểu học như sau: a) Trường nào có nhiều học sinh nhất? Trường nào có ít học sinh nhất?...

Giải bài 1 trang 111 SGK Toán lớp 2 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 68 Ôn tập các số trong phạm vi 1000

Số học sinh của bốn trường tiểu học như sau:

a) Trường nào có nhiều học sinh nhất? Trường nào có ít học sinh nhất?

b) Viết tên các trường theo thứ tự có số học sinh từ ít nhất đến nhiều nhất.

a) So sánh số học sinh của bốn trường tiểu học ta có:

Quảng cáo

689 < 695 < 820 < 853.

Vậy: Trường Đoàn Kết có nhiều học sinh nhất, trường Thành Công có ít học sinh nhất.

b) Theo câu a ta có: 689 < 695 < 820 < 853.

Do đó, số học sinh của các trường được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

689 ;  695 ;  820 ;  853.

Vậy tên các trường viết theo thứ tự có số học sinh từ ít nhất đến nhiều nhất là: trường Thành Công, trường Chiến Thắng, trường Hòa Bình, trường Đoàn Kết.