Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 132 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính 19kg...

Bài 2 trang 132 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính 19kg + 25kg...

Giải bài 2 trang 132 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 35: Ôn tập đo lường

Câu hỏi: Tính?

19 kg + 25 kg       35 kg + 28 kg g                44 kg – 19 kg

63 kg – 28 kg        44 kg – 25 kg                    63 kg – 35 kg

Quảng cáo

Giải: 

19 kg + 25 kg = 44 kg                   35 kg + 28 kg = 63 kg                    44 kg – 19 kg = 25 kg

63 kg – 28 kg = 35 kg                    44 kg – 25 kg = 19 kg                     63 kg – 35 kg = 28 kg