Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 134 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính 25l...

Bài 2 trang 134 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính 25l + 8l...

Giải bài 2 trang 134 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 35: Ôn tập đo lường

Câu hỏi: Tính?

Giải: 

a)    25 l + 8 l = 33 l                            44  + 19  = 63 l

Quảng cáo

       33  – 8 l  = 25 l                           63  – 44l  = 19 l

33  – 25 l  = 8 l                           63  – 19 = 44 l

b)   15 l + 8  + 30 l = 53 l                    42 l – 7 l + 16  = 51 l