Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 17 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 2 trang 17 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Việt đã tô màu 6 bông hoa, còn 4 bông hoa chưa tô màu...

Giải bài 2 trang 17 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu

Câu hỏi: Việt đã tô màu 6 bông hoa, còn 4 bông hoa chưa tô màu. Hỏi số bông hoa chưa tô màu kém số bông hoa đã tô màu mấy bông?

Giải: Số bông hoa chưa tô màu kém số bông hoa đã tô màu là:

Quảng cáo

6 – 4 = 2 ( bông)

Đáp số: 2 bông hoa