Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 19 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 2 trang 19 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Đặt tính rồi tính...

Giải bài 2 trang 19 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 5: Ôn tập Phép cộng, Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Câu hỏi: Đặt tính rồi tính

35 + 4    52 + 37          68 – 6       79 – 55

Giải: