Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 23 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 2 trang 23 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Viết mỗi số 27, 56, 95, 84, 72 thành tổng...

Giải bài 2 trang 23 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 6: Luyện tập chung

Câu hỏi: a) Viết mỗi số 27, 56, 95, 84, 72 thành tổng (theo mẫu)
Mẫu 27 = 20 + 7
b) Số?

34 = 30 + ? 55 = ? + 5
68 = ? + 8 89 = 80 + ?

Giải: 

a) 56 = 50 + 6                         84 = 80 + 4

Quảng cáo

95 = 90 + 5                         72 = 70 + 2

b) 34 = 30 + 4                         55 = 50 + 5

68 = 60 + 8                         89 = 80 + 9