Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 9 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 2 trang 9 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục quả cà chua...

Giải bài 2 trang 9 Toán 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 1: Ôn tập các số đến 100

Câu hỏi: Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục quả cà chua rồi đếm số cà chua trong hình đó

Giải: