Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 105 Toán 2 Kết nối tri thức: Rô-bốt, Việt...

Bài 3 trang 105 Toán 2 Kết nối tri thức: Rô-bốt, Việt và Mai chạy qua một bãi cỏ theo ba đường như hình vẽ...

Giải bài 3 trang 105 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 26: Đường gấp khúc. Hình tứ giác (Phần luyện tập)

Câu hỏi: Rô-bốt, Việt và Mai chạy qua một bãi cỏ theo ba đường như hình vẽ

a) Đọc tên đường chạy của mỗi bạn
b) Bạn nào chạy qua bãi cỏ theo đường gấp khúc
c) Đường chạy của bạn nào gồm hai đoạn thẳng?
Đường chạy của bạn nào gồm ba đoạn thẳng?

Giải: 

Quảng cáo

a) Rô-bốt chạy đường AB, Việt chạy đường CDEG, Mai chạy đường HIK

b) Việt và Mai chạy qua bãi cỏ theo đường gấp khúc

c) Đường chạy của Mai gồm hai đoạn thẳng, đường chạy của Việt gồm 3 đoạn thẳng