Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 11 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 3 trang 11 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Điền đúng hoặc sai...

Giải bài 3 trang 11 Toán 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 2: Tia số. Số liền trước – Số liền sau

Câu hỏi: Đ,S?

a) Số liền trước của 16 là 15 ?
b) Số liền trước của 16 là 17?
c) Số liền sau của 18 là 17?
d) Số liền sau của 18 là 19?
e) Số liền trước của 1 là 0?
g) Số liền sau của 1 là 2?

Giải:

Quảng cáo

a) Đ                              b) S

c) S                              d) Đ

e) Đ                              g) Đ