Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 117 SGK Toán 2 Kết nối tri thức: Xem...

Bài 3 trang 117 SGK Toán 2 Kết nối tri thức: Xem tờ lịch tháng 1 dưới đây rồi trả lời câu hỏi...

Giải bài 3 trang 117 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 30: Ngày – tháng

Câu hỏi: Xem tờ lịch tháng 1 dưới đây rồi trả lời câu hỏi

– Tháng 1 có bao nhiêu ngày?
– Ngày tết Dương lịch 1 tháng 1 là thứ mấy?
– Ngày 1 tháng 2 cùng năm là thứ mấy?

Giải: 

Quảng cáo

– Tháng 1 có 31 ngày

– Ngày tết Dương lịch 1 tháng 1 là thứ bảy

– Ngày 1 tháng 2 cùng năm là thứ ba