Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 129 Toán 2 Kết nối tri thức: Những hình...

Bài 3 trang 129 Toán 2 Kết nối tri thức: Những hình nào dưới đây là hình tứ giác...

Giải bài 3 trang 129 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 34: Ôn tập hình phẳng

Câu hỏi:  Những hình nào dưới đây là hình tứ giác

Giải: Hình A và Hình D là hình tứ giác