Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 18 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 3 trang 18 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Ba bạn rô bốt rủ nhau đo chiều cao...

Giải bài 3 trang 18 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu (Phần luyện tập)

Câu hỏi: Ba bạn rô-bốt rủ nhau đo chiều cao

a) Rô-bốt nào cao nhất?
b) Số?
– Rô-bốt A cao hơn rô bốt B ?cm
– Rô-bốt B thấp hơn rô-bốt C ?cm

Giải: 

Quảng cáo

a) Rô-bốt C cao nhất

b) Rô bốt A cao hơn rô-bốt B 2 cm

Rô-bốt B thấp hơn rô-bốt  C 5 cm