Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 64 Toán 2 Kết nối tri thức: Trong can...

Bài 3 trang 64 Toán 2 Kết nối tri thức: Trong can còn lại bao nhiêu lít nước...

Giải bài 3 trang 64 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 16: Lít (Phần luyện tập)

Câu hỏi: Số?

Trong can còn lại bao nhiêu lít nước

Quảng cáo

Giải: