Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 71 Toán 2 Kết nối tri thức: Tại cửa...

Bài 3 trang 71 Toán 2 Kết nối tri thức: Tại cửa hàng xăng dầu, một người đi ô tô vào mua 25l xăng, một người đi xe máy vào mua 3l xăng. Hỏi...

Giải bài 3 trang 71 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 18: Luyện tập chung

Câu hỏi: Tại cửa hàng xăng dầu, một người đi ô tô vào mua 25l xăng, một người đi xe máy vào mua 3l xăng. Hỏi cả hai người mua bao nhiêu lít xăng?

Giải: 

Quảng cáo

Cả hai người mua số lít xăng là:

25 + 3 = 28 ( lít)

Đáp số: 28 lít xăng