Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 69 Toán 2 Kết nối tri thức: Rót hết...

Bài 3 trang 69 Toán 2 Kết nối tri thức: Rót hết nước từ bình của Việt và Mai được các cốc nước (như hình vẽ). Bình nước của bạn nào...

Giải bài 3 trang 69 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, lít

Câu hỏi:  Rót hết nước từ bình của Việt và Mai được các cốc nước (như hình vẽ). Bình nước của bạn nào chứa được nhiều nước hơn và nhiều hơn mấy cốc?

Giải: Bình của Việt chứa được nhiều nước hơn và nhiều hơn 1 cốc