Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 4 trang 12 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 4 trang 12 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Điền số?...

Giải bài 4 trang 12 Toán 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 2: Tia số. Số liền trước – Số liền sau (Phần luyện tập 1)

Câu hỏi: Điền số?

Giải: