Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 4 trang 127 Toán 2 Kết nối tri thức: Một đội...

Bài 4 trang 127 Toán 2 Kết nối tri thức: Một đội đồng diễn thể dục thể thao có 56 người mặc áo đỏ và 28 người mặc áo vàng...

Giải bài 4 trang 127 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 33: Ôn tập phép cộng phép trừ trong phạm vi 20; 100

Câu hỏi: Một đội đồng diễn thể dục thể thao có 56 người mặc áo đỏ và 28 người mặc áo vàng. Hỏi đội đồng diễn đó có tất cả bao nhiêu người?

Giải: 

Quảng cáo

Đội đồng diễn đó có tất cả số người là:

56 + 28 = 84 ( người)

Đáp số: 84 người