Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 4 trang 134 Toán 2 Kết nối tri thức: Giải bài...

Bài 4 trang 134 Toán 2 Kết nối tri thức: Giải bài toán theo tóm tắt sau...

Giải bài 4 trang 134 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 35: Ôn tập đo lường

Câu hỏi: Giải bài toán theo tóm tắt sau

Giải: 

Quảng cáo

Số thùng nước mắm là:

18 + 4 = 22 (thùng)

Đáp số: Có tất cả 22 thùng nước mắm