Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 4 trang 14 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 4 trang 14 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Một bến xe có 15 ô tô, sau đó có 3 xe rời bến...

Giải bài 4 trang 14 Toán 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ

Câu hỏi: Một bến xe có 15 ô tô, sau đó có 3 xe rời bến. Hỏi bến xe còn lại bao nhiêu xe ô tô?
? – ? = ?
Bến xe còn lại ? ô tô

Giải: Bến xe còn lại số ô tô là:

15 – 3 = 12 (ô tô)

Bến xe còn lại 12 ô tô