Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 4 trang 17 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 4 trang 17 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Một trường học có 5 thùng đựng rác tái chế và 10 thùng đựng tác khác...

Giải bài 4 trang 17 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu

Câu hỏi: Một trường học có 5 thùng đựng rác tái chế và 10 thùng đựng tác khác. Hỏi số thùng đựng rác khác hơn số thùng đựng rác tái chế mấy thùng?

Giải: 

Quảng cáo

Số thùng rác khác hơn số thùng đựng rác tái chế là:

10 – 5 = 5 ( thùng)

Đáp số: 5 thùng