Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 5 trang 20 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 5 trang 20 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Trên thuyền có 12 hành khách, đến bến có 3 hành khách lên thuyền...

Giải bài 5 trang 20 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 5: Ôn tập Phép cộng, Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Câu hỏi: Trên thuyền có 12 hành khách, đến bến có 3 hành khách lên thuyền. Hỏi lúc đó trên thuyền có tất cả bao nhiêu hành khách?

Giải:  Trên thuyền có tất cả số hành khách là:

Quảng cáo

12 + 3 = 15 ( hành khách)

Đáp số: 15 hành khách