Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Giải bài 1, 2 trang 110 Toán 2 tập 2: Bài 68...

Giải bài 1, 2 trang 110 Toán 2 tập 2: Bài 68 Ôn tập các số trong phạm vi 1000...

Giải Toán 2 Bài 68 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 – Lời giải bài 1, 2 trang 110 SGK Toán lớp 2 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1. Tìm chỗ đậu cho tàu.

Số “ba trăm bảy mươi mốt” được viết là 371.

Số “hai trăm linh sáu” được viết là 206.

Số “sáu trăm năm mươi lăm” được viết là 655.

Quảng cáo

Số “tám trăm sáu mươi tư” được viết là 864.

Vậy mỗi tàu được nối với chỗ đậu tương ứng như sau:

Bài 2. Số?