Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 111 Toán 2 tập 2 kết nối tri thức:...

Bài 3 trang 111 Toán 2 tập 2 kết nối tri thức: Điền dấu > < =...

Giải Toán 2 Bài 68 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 – giải bài 3 trang 111 SGK Toán lớp 2 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống

Điền dấu > < =

438 … 483            756 … 802            672 … 675            308 … 300

524 … 519            178 … 99              960 … 899            218 … 222

Quảng cáo

438 < 483             756 < 802             672 < 675             308 > 300

524 > 519             178 > 99               960 > 899             218 < 222