Toán lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Toán lớp 2
Giải bài tập sgk môn Toán lớp 2 phần Ôn tập và bổ sung, Phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100, phép nhân, phép chia, các số trong phạm vi 1000 trên Baitapsgk.com
1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 2. PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 4. ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 Kì 1
5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA 6. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 7. ÔN TẬP CUỐI NĂM TOÁN LỚP 2
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 177
Bài 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:
Bài 1, 2, 3, 4 trang 175 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về đại lượng
Bài 1: Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày:

Luyện tập

Giải bài 3 trang 29 Toán lớp 2 tập 2 CTST: Điền số thích hợp
Hướng dẫn làm bài 3 trang 29 SGK Toán lớp 2 chân trời sáng tạo tập 2: Bài Giờ - phút - xem đồng...
Chính tả -Tuần 10 trang 47 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba...
Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau. Chính tả -Tuần 10 trang...
Hoạt động 2 trang 103 SGK Toán 2 tập 2: Quan sát biểu đồ rồi trả lời câu hỏi a) Mỗi loại có bao...
Hướng dẫn làm bài 2 trang 103 Toán lớp 2 kết nối tri thức tập 2. Bài 65 Biểu đồ tranh Quan sát biểu đồ...
Lesson Five: Skills Time! Unit 6 – Family & Friends Special Edittion Grade 2 (lớp 2): Point to the boy’s family. Say the family...
Lesson Five: Skills Time! Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2. 2. It is Vinh's teddy bear. _F__. Bài: Unit 6:...
Bài 2 trang 76 Toán 2 Kết nối tri thức: Đặt tính rồi tính 23 + 67
Giải bài 2 trang 76 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức - Bài 20: Phép cộng (có nhớ) Số có...