Toán lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Toán lớp 2
Giải bài tập sgk môn Toán lớp 2 phần Ôn tập và bổ sung, Phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100, phép nhân, phép chia, các số trong phạm vi 1000 trên Baitapsgk.com
1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 2. PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 4. ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 Kì 1
5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA 6. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 7. ÔN TẬP CUỐI NĂM TOÁN LỚP 2

Quảng cáo
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 177
Bài 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:
Bài 1, 2, 3, 4 trang 175 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về đại lượng
Bài 1: Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày:

Luyện tập

Bài 1, 2, 3 trang 109 sgk Toán 2: Bảng chia 2
Bài 1, 2, 3 trang 109 sgk Toán 2: Bảng chia 2. Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Có 12 cái kẹo chia đều cho...
Tả con ong mật, Đoạn văn miêu tả con ong mật. Ong có bộ cánh kép, mỏng và trong suốt màu vàng mơ.
Văn Miêu Tả - Tả con ong mật. Đoạn văn miêu tả con ong mật. Ong có bộ cánh kép, mỏng và trong suốt...
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển trang 64 Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Điền vào...
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ...
Tả cảnh sân nhà em vào những ngày đẹp trời, Đoạn văn tả cảnh sân nhà em vào ngày đẹp trời.Năm ngoái, sân nhà...
Văn Miêu Tả - Tả cảnh sân nhà em vào những ngày đẹp trời. Đoạn văn tả cảnh sân nhà em vào ngày đẹp...
Tiết 5 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi:...
Ôn tập giữa học kì 2 lớp 2 - Tiết 5 ôn tập giữa học kì II tiếng việt 2 tập 2. Câu 1....