Toán lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Toán lớp 2
Giải bài tập sgk môn Toán lớp 2 phần Ôn tập và bổ sung, Phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100, phép nhân, phép chia, các số trong phạm vi 1000 trên Baitapsgk.com
1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 2. PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 4. ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 Kì 1
5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA 6. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 7. ÔN TẬP CUỐI NĂM TOÁN LỚP 2

Quảng cáo
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 177
Bài 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:
Bài 1, 2, 3, 4 trang 175 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về đại lượng
Bài 1: Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày:

Luyện tập

Tiết 8 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 144 Tiếng Việt 2: Xếp các từ cho dưới đây thành từng cặp...
Tiết 8 - Ôn tập cuối học kì II trang 144 SGK Tiếng Việt 2 tập 2.     Em trai của em năm nay...
Bài 41 – Câu 1, 2, 3, 4 trang 47 vbt Toán 2: Thùng thứ nhất có 15l dầu, thùng thứ hai có nhiều...
1.Tính. Câu 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 - Bài 41. Luyện tập ...
Bài 1, 2, 3 trang 134 sgk Toán lớp 2: Luyện tập trang 134 SGK Toán lớp 2
Bài 1, 2, 3 trang 134 sgk Toán lớp 2: Luyện tập trang 134 SGK Toán lớp 2. Bài 1: a) Lập bảng nhân...
Tiết 7 – Tuần 35 trang 76 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp...
1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau . Tiết 7 - Tuần 35 trang 76 Vở bài tập (VBT) Tiếng...
Tả cây dứa, quả dứa, Đoạn văn tả cây dứa, quả dứa. Lá dứa như lưỡi kiếm uốn cong, đầu lá có gai nhọn,.
Văn Miêu Tả - Tả cây dứa, quả dứa. Đoạn văn tả cây dứa, quả dứa. Lá dứa như lưỡi kiếm uốn cong, đầu...