Toán lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Toán lớp 2
Giải bài tập sgk môn Toán lớp 2 phần Ôn tập và bổ sung, Phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100, phép nhân, phép chia, các số trong phạm vi 1000 trên Baitapsgk.com
1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 2. PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 4. ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 Kì 1
5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA 6. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 7. ÔN TẬP CUỐI NĂM TOÁN LỚP 2
Quảng cáo


Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 177
Bài 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:
Bài 1, 2, 3, 4 trang 175 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về đại lượng
Bài 1: Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày:

Luyện tập

Bài 1, 2, 3, 4 trang 36 sgk Toán 2: 36 + 15
Bài 1, 2, 3, 4 trang 36 sgk toán 2: 36 + 15. Bài 1. Tính; Bài 2. Đặt tính rồi tính tổng, biết...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 120 sgk Toán 2: Luyện tập trang 120 SGK Toán lớp 2
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 120 sgk Toán 2: Luyện tập trang 120 SGK Toán lớp 2. Bài 1: Tính nhẩm, Bài...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 18 SBT Toán 2 tập 1: Bài 15. 29 + 5 – Nối các điểm để có một...
1. Tính. Câu 1, 2, 3, 4 trang 18 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 - Bài 15. 29 + 5 ...
Bài 1, 2, 3 trang 17 sgk Toán 2: 49 + 25
Bài 1, 2, 3 trang 17 sgk toán 2: 49 + 25. Bài 1. Tính; Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống;...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 37 sgk Toán 2: Luyện tập trang 37 SGK Toán lớp 2
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 37 sgk toán 2: Luyện tập trang 37 SGK Toán lớp 2. Bài 1. Tính nhẩm; Bài...