Toán lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Toán lớp 2
Giải bài tập sgk môn Toán lớp 2 phần Ôn tập và bổ sung, Phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100, phép nhân, phép chia, các số trong phạm vi 1000 trên Baitapsgk.com
1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 2. PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 4. ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 Kì 1
5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA 6. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 7. ÔN TẬP CUỐI NĂM TOÁN LỚP 2
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 177
Bài 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:
Bài 1, 2, 3, 4 trang 175 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về đại lượng
Bài 1: Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày:

Luyện tập

Giải bài 5 trang 97 Toán 2 Cánh diều: Mẹ Nam cần hái 95 quả xoài để biếu họ hàng, mẹ đã hái được...
Giải bài 5 trang 97 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Ôn tập về phép cộng phép trừ trong phạm vi 100 Câu hỏi: a)...
Tả con mèo – vật nuôi của gia đình, Đoạn văn tả chú mèo tam thể. Sáng nào, nó cũng lấy chân rửa mặt...
Văn Miêu Tả - Tả con mèo - vật nuôi của gia đình. Đoạn văn tả chú mèo tam thể. Sáng nào, nó cũng...
Trả lời câu hỏi trang 67 SGK Tiếng Việt 2 bài 16 Khi trang sách mở ra: Sắp xếp các sự vật sau...
Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 67 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Kết Nối Tri Thức và Cuộc...
Bài 3 trang 82 Toán 2 Kết nối tri thức: Nam có 38 viên bi. Rô-bốt có 34 viên bi. Hỏi Nam và Rô-bốt...
Giải bài 3 trang 82 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống - Bài 21: Luyện tập chung Câu...
Bài 7 trang 35 Toán 2 chân trời sáng tạo: Bà ngoại nuôi 37 con gà, trong đó có 6 con gà trống, còn...
Giải bài 7 trang 35 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo - Bài: Em làm được những gì Câu hỏi: Bà...