Toán lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Toán lớp 2
Giải bài tập sgk môn Toán lớp 2 phần Ôn tập và bổ sung, Phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100, phép nhân, phép chia, các số trong phạm vi 1000 trên Baitapsgk.com
1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 2. PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 4. ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 Kì 1
5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA 6. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 7. ÔN TẬP CUỐI NĂM TOÁN LỚP 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về hình học (tiếp...
Bài 1: Tính độ dài các đường gấp khúc sau: 
Bài 1, 2, 3, 4 trang 175 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về đại lượng
Bài 1: Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày:

Luyện tập

Luyện từ và câu trang 95 sgk tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Viết tên các bộ phận của một cây ăn quả.Câu...
Cây Đa quê hương - Luyện từ và câu trang 95 sgk tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Viết tên các bộ phận...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 38 sgk Toán 2: Bảng cộng
Bài 1, 2, 3, 4 trang 38 sgk toán 2: Bảng cộng. Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Tính; Bài 3. Hoa cân nặng...
Bài 1, 2, 3 trang 134 sgk Toán lớp 2: Luyện tập trang 134 SGK Toán lớp 2
Bài 1, 2, 3 trang 134 sgk Toán lớp 2: Luyện tập trang 134 SGK Toán lớp 2. Bài 1: a) Lập bảng nhân...