Toán lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Toán lớp 2
Giải bài tập sgk môn Toán lớp 2 phần Ôn tập và bổ sung, Phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100, phép nhân, phép chia, các số trong phạm vi 1000 trên Baitapsgk.com
1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 2. PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 4. ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 Kì 1
5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA 6. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 7. ÔN TẬP CUỐI NĂM TOÁN LỚP 2
Quảng cáo


Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 177
Bài 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:
Bài 1, 2, 3, 4 trang 175 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về đại lượng
Bài 1: Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày:

Luyện tập

Chính tả – Tuần 26 trang 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Điền vào chỗ trống
Điền vào chỗ trống . Chính tả - Tuần 26 trang 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Chính tả...
Tả một đứa bé mà em yêu quý, Đoạn văn tả bé Hà.Cô Viên bị tai nạn giao thông. Cô qua đời khi mới...
Văn Miêu Tả - Tả một đứa bé mà em yêu quý. Đoạn văn tả bé Hà.Cô Viên bị tai nạn giao thông. Cô...
Tả một bạn nhỏ lần đầu em được gặp và nhớ mãi, Đoạn văn miêu tả một bạn nhỏ lần đầu em gặp. Trên...
Văn Miêu Tả - Tả một bạn nhỏ lần đầu em được gặp và nhớ mãi. Đoạn văn miêu tả một bạn nhỏ lần...
Tập làm văn nghe kể chuyện Vì sao và trả lời câu hỏi, Nghe kể câu chuyện “Vì sao?” Rồi trả lời câu hỏi:Câu...
Voi nhà - Tập làm văn nghe kể chuyện Vì sao và trả lời câu hỏi. Nghe kể câu chuyện “Vì sao?” Rồi trả...
Bài 1,2,3 trang 92, 93 SGK Toán 2: Phép nhân
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 92, 93 SGK Toán 2: Phép nhân. Phép nhân,Bài 1: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau...