Toán lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Toán lớp 2
Giải bài tập sgk môn Toán lớp 2 phần Ôn tập và bổ sung, Phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100, phép nhân, phép chia, các số trong phạm vi 1000 trên Baitapsgk.com
1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 2. PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 4. ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 Kì 1
5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA 6. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 7. ÔN TẬP CUỐI NĂM TOÁN LỚP 2
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 177
Bài 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:
Bài 1, 2, 3, 4 trang 175 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về đại lượng
Bài 1: Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày:

Luyện tập

Bài 4 trang 47 Toán 2 chân trời sáng tạo: Số
Giải bài 4 trang 47 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo - Bài: Bảng cộng Câu hỏi: Số? 7 + ... =...
Nói và nghe trang 50: Nói những điều em thích về ngôi trường của em. Em muốn trường mình có những thay đổi gì?
Nói và nghe - Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 50 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Kết Nối Tri Thức...
Lesson One: Words Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 2 (lớp 2)
Lesson One: Words Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2. A. Good boy. Here's your yogurt.. Bài: Unit 12. Dinnertime!...
Giải bài 3 trang 32 SGK Toán 2 tập 2 CTST: Em làm được những gì?
Hướng dẫn giải bài 3 trang 32 SGK Toán 2 tập 2 sách chân trời sáng tạo. Em làm được những gì? Có bao nhiêu? Mẫu: a)...
Bài 2 trang 21 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Tính 9 + 2
Giải bài 2 trang 21 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 (tiếp theo) Câu hỏi: Tính Giải:  9 +...