Toán lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Toán lớp 2
Giải bài tập sgk môn Toán lớp 2 phần Ôn tập và bổ sung, Phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100, phép nhân, phép chia, các số trong phạm vi 1000 trên Baitapsgk.com
1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 2. PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 4. ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 Kì 1
5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA 6. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 7. ÔN TẬP CUỐI NĂM TOÁN LỚP 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 164 môn Toán lớp 2: Luyện tập trang 164 môn Toán lớp 2
Bài 2: Mẹ mua rau hết 600 đồng, mua hành hết 200 đồng. Hỏi mẹ phải trả tất cả bao nhiêu tiền?...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 sgk Toán lớp 2: Luyện tập chung trang 180 SGK Toán...
2 x 9 =               16 : 4 =                   3 x 5 =                      2 x 4 =...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 sgk Toán lớp 2: Luyện tập chung trang 181 SGK Toán...
5 x 6 =                      36 : 4 =                      1 x 5 : 5 =...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về hình học (tiếp...
Bài 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 175 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về đại lượng
Trong các hoạt động trên, Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động nào ?...

Luyện tập

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 VBT Toán 2 tập 1: Điền chữ số thích hợp vào ô trống
2. Đặt tính rồi tính. Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 - Tự...
Soạn bài Người làm đồ chơi – Tiếng Việt lớp 2
Người làm đồ chơi - Soạn bài Người làm đồ chơi. Câu hỏi 1: Bác Nhân làm nghề gì? Câu hỏi 2: Các bạn...
Chính tả – Tuần 29 trang 48 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Chọn làm 1 trong 2 bài tập sau...
Chọn làm 1 trong 2 bài tập sau . Chính tả - Tuần 29 trang 48 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập...