Toán lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Toán lớp 2
Giải bài tập sgk môn Toán lớp 2 phần Ôn tập và bổ sung, Phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100, phép nhân, phép chia, các số trong phạm vi 1000 trên Baitapsgk.com
1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 2. PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 4. ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 Kì 1
5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA 6. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 7. ÔN TẬP CUỐI NĂM TOÁN LỚP 2

Bài 1,2,3 trang 91 Toán 2: Tổng của nhiều số

Giải bài 1,2,3 trang 91 Toán 2: Tổng của nhiều số trên – Bài 5 phép nhân, phép chia. Bài 1. Tính 3 + 6

Bài 1, 2, 3, 4 trang 164 môn Toán lớp 2: Luyện tập trang 164 môn Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 164 sgk Toán lớp 2: Luyện tập trang 164 SGK Toán lớp 2. Bài 2. Mẹ mua rau hết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 162, 163 SGK Toán lớp 2: Tiền Việt Nam

Bài 1, 2, 3, 4 trang 162, 163 SGK Toán lớp 2: Tiền Việt Nam. Bài 3. Chú lợn nào chứa nhiều tiền nhất? Bài

Bài 1 trang 137, 138 sgk Toán lớp 2: Đơn vị chục trăm nghìn

Bài 1 trang 137, 138 sgk Toán lớp 2: Đơn vị chục trăm nghìn. Đọc, viết (theo mẫu): Đọc, viết (theo mẫu): Bài giải:

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 sgk Toán lớp 2: Luyện tập chung trang 180 SGK Toán...

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 sgk Toán lớp 2: Luyện tập chung trang 180 SGK Toán lớp 2. Bài 1: Tính nhẩm,Bài

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 sgk Toán lớp 2: Luyện tập chung trang 181 SGK Toán...

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 sgk Toán lớp 2: Luyện tập chung trang 181 SGK Toán lớp 2. Bài 1: Tính nhẩm,Bài

Bài 1, 2, 3, 4 trang 178,179 sgk Toán lớp 2: Luyện tập chung trang 178 SGK Toán lớp...

Bài 1, 2, 3, 4 trang 178,179 sgk Toán lớp 2: Luyện tập chung trang 178 SGK Toán lớp 2. Bài 1: Số ?,Bài 2:so

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180,181 môn Toán lớp 2: Luyện tập chung trang 180 181 môn...

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180,181 sgk Toán lớp 2: Luyện tập chung trang 180 181 SGK Toán lớp 2. Bài 1: Đồng

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về hình học (tiếp...

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 177. Bài 1: Tính

Bài 1, 2, 3, 4 trang 175 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về đại lượng

Bài 1, 2, 3, 4 trang 175 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về đại lượng. Bài 1: Bảng sau đây cho biết thời gian

Luyện tập

Chính tả Sơn tinh, Thủy tinh, Câu 1. a. Điền từ “tr” hoặc “ch” vào chỗ trống:b. Ghi dấu hỏi hoặc dấu ngã vào...
Sơn tinh Thủy tinh - Chính tả Sơn tinh, Thủy tinh. Câu 1. a. Điền từ “tr” hoặc “ch” vào chỗ trống:b. Ghi dấu...
Ôn tập giữa học kì 2 – Tiết 3 trang 77 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận câu trả...
Ôn tập giữa học kì II - Ôn tập giữa học kì II - Tiết 3 trang 77 SGK Tiếng Việt 2 tập 2....
Bài 1, 2, 3, 4 trang 28 sgk Toán 2: 47 + 25
Bài 1, 2, 3, 4 trang 28 sgk toán 2: 47 + 25. Bài 1. Tính; Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S;...