Toán lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Toán lớp 2
Giải bài tập sgk môn Toán lớp 2 phần Ôn tập và bổ sung, Phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100, phép nhân, phép chia, các số trong phạm vi 1000 trên Baitapsgk.com
1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 2. PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 4. ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 Kì 1
5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA 6. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 7. ÔN TẬP CUỐI NĂM TOÁN LỚP 2

Quảng cáo
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 177
Bài 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:
Bài 1, 2, 3, 4 trang 175 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về đại lượng
Bài 1: Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày:

Luyện tập

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 Vở BT Toán 2 tập 2: Tính theo mẫu – Bài 92: Luyện tập
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 bài 92 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2. Câu 1. Tính (theo mẫu). Câu...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 sgk Toán 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 83
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 sgk toán 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 83. Bài...
Chính tả – Tuần 10 trang 46 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền c hoặc k vào chỗ
Điền c hoặc k vào chỗ trống. Chính tả - Tuần 10 trang 46 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1...
Tả chú gà trống, Đoạn văn tả chú gà trống. Cái mào như lưỡi rìu đỏ tươi. Bộ lông vàng, đỏ, đen, xanh rực...
Văn Miêu Tả - Tả chú gà trống. Đoạn văn tả chú gà trống. Cái mào như lưỡi rìu đỏ tươi. Bộ lông vàng,...
Tiết 4 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em
1. Viết lời đáp của em . Tiết 4 - Tuần 35 trang 73 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 -...